Slovenski forum inovacij

 
Hevreka! 06 v spomladanskem in jesenskem terminu

Hevreka! 06 s poudarkom na razvoju in inovativnostiLjubljana, 6. marec 2006 – Hevreka! 06 postavlja širše okvire predstavljanja tehnoloških dosežkov, spodbujanja razvoja in inovativnosti s področij IKT, elektronike, avtomatike ter drugih naprednih tehnologij, rešitev in storitev. V Sloveniji in Evropski uniji se vzpostavljajo pomembni mehanizmi spodbujanja tehnološkega razvoja, njihov okvir pa se bo dokončno oblikoval do letošnje jeseni. Cilj Hevreke! 06 je predstaviti te mehanizme, zato smo prireditev razdelili na dva dela. Osrednji poslovno – razvojni del prireditve se bo odvijal med 24. in 26. oktobrom 2006, v spomladanskem delu pa bomo skupaj z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije pripravili 12. festival računalništva. Več o programu, ki bo potekal v soboto, 8. aprila na Fakulteti za elektrotehniko, si preberite na spletni strani www.zotks.si. Organizatorji Hevreke! 06 si prizadevamo povezati in spodbuditi vse ključne dejavnike, ki sodelujejo pri tehnološkem razvoju in ki so pomembni za krepitev in povečanje konkurenčnosti gospodarstva tako v Sloveniji kot tudi v EU, tj. gospodarsko, znanstveno in državno sfero. Mnoga podjetja pripravljajo nove tržne produkte in tehnološke rešitve, prav tako so v razvoju nekateri ključni mehanizmi za razvoj podpornega okolja za tehnološki razvoj in podjetništvo, med drugim dolgoročni program tehnološkega prestrukturiranja in rasti v Sloveniji od leta 2007 do leta 2013, 7. Okvirni raziskovalni program EU, ipd., zato smo poslovno – razvojni del prireditve umestili v jesenski termin.
Aprila se bo Hevreka! osredotočila na dogodke za mlade, katerih glavni cilj je vzpodbujati in razvijati inovativnost ter tehniško in raziskovalno dejavnost mladih.