PRIREDITVE


Hevreka!


F3ŽO


Festival vin


Logi Stik


Slovenski forum inovacij

 
Kronologija dogodka
Domiselne predstavitve razstavljavcev vzpodbujajo številne druge ljudi, ki se ukvarjajo s področjem informatike, k predstavitvam na Infosu.
ŠTEVILO RAZSTAVLJAVCEV
Zanimanje za izobraževalno sejemsko prireditev iz leta v leto narašča, kar kažejo podatki o številu obiskovalcev.
ŠTEVILO OBISKOVALCEV
Ponujamo pester izobraževalni program, ki privablja tako strokovno kot tudi širšo javnost.
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM L. 2001
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM L. 2002
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM L. 2003
 
INFOS
Največja izobraževalno-sejemska prireditev v Sloveniji predstavlja nove dosežke na področju informacijsko-telekomunikacijskih tehnologij, izpostavlja vse probleme, ki se pojavljajo na tem področju, išče učinkovite rešitve pri domačih in tujih ponudnikih programske opreme, storitev, rešitev in tehnologij ter seznanja širšo javnost z aktualnimi novostmi. Informacijska tehnologija vedno bolj postaja osrednji del vsakega poslovanja, zato je ta prireditev zelo zanimiva za vsa podjetja, ki se na kakršenkoli način dotikajo tega področja. To je hkrati tudi priložnost za srečanja s poslovnimi partnerji in z vodilnimi strokovnjaki, izmenjava znanj, idej in izkušenj.
 
Prvič organiziran
1991
Kontaktna oseba
Andrej Jus ()