PRIREDITVE


Hevreka!


F3ŽO


Festival vin


Logi Stik


Slovenski forum inovacij

 
Podjetje z vizjo za boljšo prihodnost!
Podjetje organizira, izvaja in razvija izobraževalno-sejemske, konferenčne in kongresne prireditve. Prireditve potekajo vsako leto in so postale odmevne ter pomembne sestavine poslovnega, izobraževalnega in promocijskega dogajanja v Sloveniji na različnih področjih.
Temeljno poslanstvo podjetja je izobraževati in seznanjati slovensko poslovno in širšo javnost z aktualnimi dosežki in ponudbami, še zlasti na hitro razvijajočih se področjih sodobnega družbenega in poslovnega življenja. Visoko usposobljeni in kreativni sodelavci v podjetju prevzemajo in opravljajo vse potrebne aktivnosti, ki vse od zasnove do končne izvedbe in analize potekajo po projektnem principu.
Podjetje je v letih obstoja razvilo kar lepo število strateških partnerstev in uspešno sodeluje z drugimi subjekti, zainteresiranimi za poslovno sodelovanje na konkretnih sejemskih in promocijskih projektih (Cankarjev dom, Gospodarsko razstavišče in Messe München).
Podjetje pri vseh projektih uresničuje nove, najbolj sveže in dinamične promocijske zamisli, ki so v današnjem sodobnem tržnem okolju nepogrešljive za uspešno poslovanje.
Predstavitev podjetja
> uradni naziv: INFOS d.o.o., Ljubljana

Podjetje z vizjo za boljšo prihodnost!
> dejavnost: organizacija izobraževalno-sejemskih, konferenčnih in kongresnih prireditev

> družba v zasebni lasti
> datum ustanovitve: 12.6.1992
> projektno organizirano
> strateška partnerstva