PRIREDITVE


Hevreka!


F3ŽO


Festival vin


Logi Stik


Slovenski forum inovacij

 
Vizitka
Podjetje:
Infos d.o.o., Ljubljana
Sedež:

SI-1000 Ljubljana, Slovenija
telefon:
faks:
spletne strani:
e-pošta:
 
 
 
 
ID št. za DDV:
matična številka:
št. vpisa v sodni register:
osnovni kapital družbe:
TRR:

Lokacija