Slovenski forum inovacij

Sodelujte na osrednji nacionalni predstavitvi podjetniških inovacij, izumov, novih tehnoloških in drugih rešitev in se uvrstite v izbor petdesetih, ki bodo dobili možnost za predstavitev na dogodku slovenski forum inovacij in na spletnih straneh.

Deset najobetavnejših inovacij bo prejelo privlačno nagrado in strokovno podporo v okviru vseslovenskega podjetniškega izbora "Najpodjetniška ideja".

Kdo se lahko prijavi?

  • posamezniki ali skupina posameznikov,
  • mala in srednja podjetja,
  • velika podjetja,
  • raziskovalno-razvojne institucije.

Podrobnejša obrazložitev ciljnih skupin.

Kaj lahko prijavite?

  • inovativni proizvodi in storitve,
  • inovativni procesi,
  • inovativni poslovni modeli,
  • izumi, tehnične izboljšave in druge rešitve.

Preberite podrobnosti o posamezni kategoriji.