Kaj lahko prijavite?

Prijavite lahko novosti v različnih kategorijah, od inovacije in izuma do izboljšave in inovativne podjetniške ideje. Vsebina prijavljenih projektov naj se nanaša na razvoj novih tehnologij in njihovo koristno uporabo.

Vaše prispevke bomo razvrstili v naslednje kategorije:

  • Inovativni proizvodi in storitve, kjer gre za oblikovanje novega proizvoda ali storitve, ali za bistveno izboljšavo obstoječega proizvoda oz. storitve.
  • Inovativni procesi, kjer gre za vpeljavo novega ali pomembno izboljšavo obstoječega procesa (proizvodnega, nabavnega, prodajnega, logističnega, idr.).
  • Inovativni poslovni modeli, kjer gre za nov ali pomembno izboljšan obstoječi poslovni model, ki se razlikuje od konkurence in predstavlja inovativen način poslovanja v smislu pridobivanja vrednosti v obstoječih ali nastajajočih podjetjih.
  • Izumi, tehnične izboljšave in druge rešitve, kjer gre za nove oziroma izboljšane tehnično-tehnološke rešitve, postopke in druge rešitve, ki so lahko osnova za razvoj novih izdelkov oziroma storitev, poslovnih modelov ali procesov. Praviloma so primerne za zaščito v obliki patentov.