Predstavitev

Ste inovator po duši? Spadate med tiste, ki verjamejo, da ni nič tako dobro, da ne bi moglo biti še boljše? Verjamete v pozitivne učinke tehnološkega razvoja in ga po svojih močeh tudi soustvarjate? Uživate v kreativnih izzivih izumiteljstva? Vam podjetniška žilica ne da miru in razmišljate o novih poslovnih modelih? Imate občutek, da je končno dozorel čas za realizacijo vašega projekta?

Če ste vsaj na eno od vprašanj odgovorili z »da«, vas vabimo, da se udeležite osrednje slovenske predstavitve podjetniških inovacij, izumov, novih tehnoloških rešitev in se uvrstite v izbor petdesetih najboljših, ki se bodo predstavili na prireditvi Slovenski forum inovacij in na spletni strani infos.si/foruminovacij. Deset najobetavnejših med njimi bo prejelo privlačne nagrade v okviru vseslovenskega podjetniškega izbora "Najpodjetniška ideja".

Izumi, inovacije in izboljšave so ključni dejavniki sodobnega razvoja. Tega se vse bolj zavedamo tudi v Sloveniji, zato bomo na letošnjem Slovenskem forumu inovacij glavno pozornost namenili prav odnosu med inovativnostjo in širšim gospodarskim oziroma družbenim zaledjem.

Aktivnosti izbora za nastop na Slovenskem forumu inovacij izvaja podjetje Infos d.o.o. po naročilu Javne agencije za pospeševanje tujih investicij in ob podpori Ministrstva za gospodarstvo Republike Slovenije.

Ali bo potrebno za sodelovanje plačati kakšne stroške?

Ne. Vsi sodelujoči v predizbornem postopku boste brezplačno objavljeni na naši spletni strani. Vsi, ki se boste uvrstili med petdeset najboljših, pa se boste lahko na nacionalni prireditvi Slovenski forum inovacij predstavili popolnoma brezplačno na način, kakršnega boste izbrali (predstavitev na posebej opremljenem razstavnem prostoru, v živo na odru, na plazemskem zaslonu ali na spletu).

Organizatorji bomo izbranim nastopajočim ponudili sodelovanje strokovnih ekip, ki bodo poskrbele za medijsko podporo (priprava scenarijev, snemanje prispevkov, zapis na DVD, oblikovanje plakatov, postavitev razstave, produkcija drugih ustreznih gradiv, ...).

Pogoji sodelovanja in kriteriji ocenjevanja

Komisijsko ocenjevanje bo potekalo po kategorijah prijavljenih projektov in kategorijah prijavljencev. Najpomembnejši ocenjevalni kriteriji vključujejo izvirnost ideje, stopnjo novosti in potencialni pomen oziroma vpliv, ki ga lahko pričakujemo od posamezne inovacije. Upoštevali pa bomo tudi praktično izvedljivost, stopnjo dodelanosti tehnične izvedbe, tržno privlačnost in ekonomske učinke.

Podrobnejša specifikacija kriterijev ocenjevanja bo objavlje na na naših spletnih straneh.

Kdo so člani strokovne komisije?

Predloge bo ocenjevala strokovna komisija, sestavljena iz uglednih strokovnjakov z ustreznimi izkušnjami in znanjem, ki bodo prispele predloge sposobni kompetentno ovrednotiti. Člani komisije bodo objavljeni na naših spletnih straneh, vodil pa jo bo izr. prof. dr. Matjaž B. Jurič s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.

Več kot dovolj razlogov torej, da se tudi vi udeležite največjega in najuglednejšega zbora slovenskih inovatorjev in podjetnikov, ki mu bo veliko zaslužene pozornosti nedvomno namenila tako strokovna kot tudi najširša javnost.