Prijavnica

Prijavite se z izpolnitvijo prijavnega obrazca, v katerem opišete vsebino, namen, cilje in ostale podatke o vašem projektu.

Obrazec lahko izpolnite na spletu ali pa ga natisnete in pošljete na naslov Infos d.o.o. (za Slovenski forum inovacij), , 1000 Ljubljana.

Prosimo, da obrazec pozorno izpolnite, pri tem pa uporabite jasen in nedvoumen jezik, podatke pa navajate kratko, zgoščeno in osredotočeno.

Prijavnica (1.korak)