Katere ciljne skupine vabimo?

 • Inovator ali podjetnik
  v to skupino spadajo fizične osebe in podjetniki, ki so nosilci razvoja lastnega podjetja ali pa so v fazi njegove ustanovitve in prijavo opravljajo kot avtorji v svojem imenu.
 • Malo ali srednje podjetje
  v to skupino spadajo obstoječa mala in srednja podjetja (nosilec ideje ni nujno ustanovitelj in lastnik podjetja, ampak so to zaposleni v podjetju).
 • Veliko podjetje
  v to skupino spadajo velika podjetja, ki imajo običajno za potrebe inoviranja izoblikovano formalno ali neformalno raziskovalno skupino, ki tudi prijavlja in predstavlja novo podjetniško idejo oziroma inovacijo.
 • Raziskovalno-razvojna inštitucija
  v to skupino spadajo javne in zasebne raziskovalno-razvojne inštitucije, inštituti in laboratoriji fakultet oz. univerz ter drugih izobraževalnih organizacij.