PRIREDITVE


Hevreka!


F3ŽO


Festival vin


Logi Stik


Slovenski forum inovacij

 
PRAVE INFORMACIJE NA PRAVI NASLOV V PRAVEM TRENUTKU!!
Živimo v času, ko se vsakodnevno srečujemo z ogromno različnimi informacijami, med katerimi pa moramo izbrati in znati pravilno uporabiti tiste, ki nas pripeljejo do večje uspešnosti in učinkovitosti pri našem delu ter do kakovostnejšega preživljanja prostega časa.
 
Izpolnite spodnji obrazec in izberite informacije, ki naj v prihodnje prihajajo do vas!
 
Podjetje Infos d.o.o., Ljubljana zagotavlja popolno varnost podatkov in izjavlja, da jih bo uporabilo izključno za namene obveščanja o prireditvah.
 
Naslov za obveščanje o dogodkih, ki jih prireja podjetje Infos: